Voltec Garantijas Nosacījumi

Garantijas Nosacījumi

Grantija
Visām mūsu precēm tiek piemērotas ražotāja noteiktās garantijas, kas parasti ir 1 – 2 gadi no pirkšanas brīža. Preču garantija attiecas uz tiem bojājumiem, kuri radušies ražotāja vainas pēc.

Garantija ir spēkā uzrādot pirkuma apliecinošu dokumentu (rēķinu) un/vai ražotāja/pārdevēja izsniegtu garantijas dokumentu ar norādītu termiņu kā arī iegādāto preces modeli.

Preču garantija nav spēkā ja:
– Nepareizas montāžas, ekspluatācijas vai demontāžas rezultātā tika radīti korpusa vai elektronikas bojājumi.
– Ja bojājums radies barojošā sprieguma neatbilstībai ražotāja standartiem vai dabas stihiju rezultātā.
– Radušies bojājumi preces kopšanas vai tīrīšanas rezultāta ar nepiemērotiem tīrīšanas līdzekļiem. Vai radušies svešu priekšmetu, šķidrumu iekļūšanas rezultātā.
– Ir noticis mēģinājums iekļūt izstrādājumā.

Jebkuru mūsu piedāvāto preci ir iespējams atgriest 14 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.

– Voltec patur tiesības nepieņemt preci, ja tā tikusi lietota, ir bojāta, ir nepilnīgā komplektācijā, ar bojātu vai neorģinālo iepakojumu.
– Visas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi un atgriešanu tiek segtas no klienta puses.

Pattērētāju tiesību aizsardzības likums:
Patērētāju tiesību aizsardzības likums” un
Noteikumi par distances līgumu